14 november, 2006

You gotta be kidding

Denne saken handler om herretennisGustavo Kuerten skal prøve seg på et nytt comeback. Den mannen gir seg ikke før han blir idrettsinvalid!

Ingen kommentarer: